Trắc nghiệm Lập trình di động – Android

15860

Mục tiêu bài viết

  • Ôn tập kiến thức lập trình Java, Android trên thiết bị di động.
  • Xâu chuỗi lại các kiến thức học phần.
  • Nhằm đánh giá lại kết quả học tập.

Module 1-Ôn tập Java

Đề kiểm tra thử môn học Kỹ năng nghề ngành CNTT, mỗi câu 1 điểm <=> 70 điểm/bài làm

Module 2-Ôn tập Android Cơ bản

Đề kiểm tra thử môn học Kỹ năng nghề ngành CNTT, mỗi câu 1 điểm <=> 50 điểm/bài làm

Module 3-Ôn tập Android Nâng cao

Đề kiểm tra thử môn học Kỹ năng nghề ngành CNTT, mỗi câu 1 điểm <=> 50 điểm/bài làm

Trắc nghiệm Lập trình C Số 1

Nhập môn lập trình, mỗi câu 1 điểm <=> 30 điểm/bài làm

Trắc nghiệm Lập trình C Số 2

Test Assignment Nhập môn lập trình, mỗi câu 1 điểm <=> 30 điểm/bài làm

Chúc các bạn thi tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây