Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Trắc nghiệm Chứng chỉ tin học CB P2

Bộ kiểm tra gồm các level 6 => 10, bộ kiểm tra có thể giúp các bạn kiểm tra kiến thức và đánh giá mức độ thuộc bài của mình sau một thời gian học tập

Kiểm tra Trắc nghiệm Kỹ thuật đồ họa

Đề kiểm tra số 113Đề kiểm tra số 114Đề kiểm tra số 357Đề kiểm tra số 246Chúc các bạn làm bài thật tốt!!

Trắc nghiệm Chứng chỉ tin học CB P1

Bộ kiểm tra có thể giúp các bạn kiểm tra kiến thức và mức độ thuộc bài của mình sau một thời gian rèn luyện vất vả!!!

Câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật đồ họa

03 đề kiểm tra thử về học phần kỹ thuật đồ hoạ nhằm giúp các bạn sinh viên test qua kiến thức của học phần sau thời gian học bài....