Trắc nghiệm Quản lý dự án phần mềm

5028

Ôn tập thi KTHP môn Quản lý dự án phần mềm.

Trắc nghiệm Quản lý dự án phần mềm Số 1

Đề kiểm tra thử môn học Quản lý dự án phần mềm, mỗi câu 2 điểm <=> 100 điểm/bài làm

Trắc nghiệm Quản lý dự án phần mềm Số 2

Đề kiểm tra thử môn học Quản lý dự án phần mềm, mỗi câu 2 điểm <=> 100 điểm/bài làm

Trắc nghiệm Quản lý dự án phần mềm Số 3

Đề kiểm tra thử môn học Quản lý dự án phần mềm, mỗi câu 2 điểm <=> 100 điểm/bài làm

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây