Kiểm tra đánh giá học phần Quản lý dự án phần mềm

2086

Ôn tập thi KTHP môn Quản lý dự án phần mềm.

Đề kiểm tra 112-Quản lý dự án phần mềm

Đề kiểm tra thử môn học Quản lý dự án phần mềm, mỗi câu 2 điểm <=> 100 điểm/bài làm

Đề kiểm tra 113-Quản lý dự án phần mềm

Đề kiểm tra thử môn học Quản lý dự án phần mềm, mỗi câu 2 điểm <=> 100 điểm/bài làm

Đề kiểm tra 114-Quản lý dự án phần mềm

Đề kiểm tra thử môn học Quản lý dự án phần mềm, mỗi câu 2 điểm <=> 100 điểm/bài làm

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây