Làm quen với Cinema 4D

6174

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Cinema 4D là một công cụ phổ biến cho người có sở thích, sinh viên và chuyên gia. Giao diện thân thiện với người dùng và dễ dàng tích hợp vào các phần bổ sung của phần mềm. Người dùng các phiên bản phần mềm thiết kế khác như Photoshop, Illustrator sẽ nhận thấy sự tương đồng mạnh mẽ trong bố cục mặc định. Nội dung bài viết giới thiệu về giao diện của Cinema 4D.

MENU CHÍNH VÀ BẢNG LỆNH

Menu chính nằm phía trên màn hình, chứa tất cả các lệnh trong Cinema 4D. Các bạn có thể sử dụng bằng cách dùng phím tắt hoặc sử dụng trong các trình đơn sổ xuống.

Bảng lệnh là các biểu tượng nằm bên dưới Menu chính, tập hợp các lệnh phổ biến nhất trong Cinema 4D.

Bảng lệnh được chia thành các nhóm lệnh như sau:
 • Undo/Red
 • Select/Move/Scale/Rotat
 • Axis selecto
 • Render control
 • Object creaton

Để truy cập menu mở rộng, nhấp và giữ vào bất kỳ biểu tượng nào có mũi tên màu đen trên góc bên phải. Nhấp và giữ vào Primitves (khối hình lập phương) cho phép bạn truy cập vào các đối tượng tích hợp trong Cinema 4D để thêm vào bối cảnh.

Khi chọn Cube để đặt khối lập phương vào bối cảnh của chúng ta. Khi bạn tạo một khối, bạn sẽ ba mũi tên xuất hiện. Công cụ Move của chúng tôi được chọn làm option mặc định, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau:

Nếu bạn nhấp và kéo bất cứ nơi nào trên cửa sổ, nó sẽ di chuyển khối của bạn theo hướng trực tiếp của chuột của bạn trong cả ba chỉ thị. Bỏ chọn trục X, sau đó nhấp và kéo; khối lập phương bây giờ chỉ di chuyển trong hai trục YZ. Nếu bạn muốn khối lập phương của bạn di chuyển chỉ một trục, chỉ cần chọn mũi tên cụ thể trên khối lập phương và kéo đến vị trí mong muốn. 

Đây là bộ công cụ dùng để hiệu chỉnh đối tượng ở cấp độ Polygon.

VIEWPORT

Là trung tâm của giao diện Cinema 4D được gọi là Viewport. Ở góc trên cùng của Viewport, bạn sẽ thấy 6 menu option: View, Cameras, Display, Options, Fillter và Panel. 

 • View: các tùy chọn vùng nhìn.
 • Cameras: các tùy chọn góc nhìn.
 • Display: kiểu nhìn cho camera (top, font …)
 • Options: cách hiển thị objects trong khung nhìn.
 • Filter: hiển thị hoặc không các đối tượng trong khung nhìn.

 • Công cụ pan: di chuyển màn hình.
 • Công cụ zoom: phóng to/ nhỏ vùng nhìn.
 • Công cụ rotate: xoay vùng nhìn.
 • Công cụ toogles view: hiển thị vùng nhìn.

Khi làm việc ở chế độ 3D, một đối có thể thấy chính xác trong vùng nhìn này nhưng có thể không chính xác trong vùng nhìn khác.

Menu Display có nhiều tuỳ chọn như sau: 

RENDER OPTION

OBJECTS AND ATTIBUTES MANAGER

Khi tạo một đối tượng mới, tên đối tượng sẽ hiện lên trong một cửa sổ ở phía trên bên phải góc màn hình. Sau đây là trình quản lý đối tượng:

Khi chọn 1 đối tượng/ công cụ thì sẽ xuất hiện các thuộc tính để hiệu chỉnh đối tượng/ thuộc tính đó.

Một số thuộc tính cần biết
 • Size: kích thước của đối tượng.
 • Segments: Phân đoạn trong đối tượng. Segments càng nhiều thì hình ra càng mịn, tuy nhiên nhiều thì nặng xử lý và render sẽ lâu.
 • Separate: tách các cạnh thành nhiều object khi make editable.
 • Fillet: bo tròn các góc cạnh.
 • Orentation: hướng của đối tượng
 • Radius: bán kính các hình có dạng trụ/ống.
 • Slide: vát mảng theo góc quay của các hình tròn.
 • Render perfect: Chất lượng render.

Muốn xoay, di chuyển, kích thước chính xác ta có thể hiệu chỉnh ở bảng lệnh sau đây:

PHÍM TẮT

Click chuột giữa: Hiển thị 4 khung nhìn

 • F5 | Click chuột giữa: Hiển thị 4 khung nhìn
 • Phím số 1+ Click chuột | Alt+Chuột giữa: dời khung nhìn
 • Phím số 2 + Click chuột | Lăng chuột giữa: Phóng to, thu nhỏ
 • Phím số 3+ Click trái chuột | Alt+ Chuột trái: Xoay khung nhìn

Chuyển khung nhìn

 • F1: Chuyển sang vùng nhìn Perspective
 • F2: Chuyển sang vùng nhìn Top
 • F3: Chuyển sang vùng nhìn Right
 • F4: Chuyển sang vùng nhìn Front
 • F5: Xem 4 vùng nhình
 • Ctrl + E: Edit / Preference
 • F6 | F8: Play
 • Ctrl + B: Render Setting
 • F | G: Prev Frame, Next Frame
 • B: Brige Nối các điểm hoặc cạnh

Tool

 • E: Move tool > Công cụ duy chuyển đối tượng
 • R: Rotate tool > Công cụ xoay đối tượng
 • T: Scale tool > Công cụ chỉnh kích thước đối tượng
 • Phím Space: Đổi qua lại công cụ hiện hành và Selection tool
 • S | O: Zoom to Select Object
 • H: Show all Object
 • Phím U: Hiện các phím tắt
 • 8,9,0: Kiểu chọn chọn đối tượng
 • + | -: Phóng to, thu nhỏ vùng nhìn
 • P: Short Menu Snap
 • L: Enable Axis (Chọn đối tượng trực tiếp)
 • C: Make Editable (Chuyển sang đối tượng chỉnh sửa tự do)
 • Enter: Mode model (Chọn mặt, đường hoặc đoạn thẳng)
 • V: Show Menu Shortcut chỉnh đối tượng
 • D: Extrude
 • I: Extrude inner
 • Giữ phím Shift > Click chọn hiệu ứng: Áp hiệu ứng cho đối tượng

Video hướng dẫn lý thuyết và bài tập đang cập nhật…..

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây