Kiểm tra kiến thức công nghệ thông tin NC level 1-5

4936
  • Bộ kiểm tra gồm các level 1 => 5

  • Bộ kiểm tra có thể giúp các bạn kiểm tra kiến thức

  • Đánh giá mức độ hiểu, vận dụng của mình sau một thời gian học tập

Đề kiểm tra 112-Công nghệ thông tin NC (level 1)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Đề kiểm tra 113-Công nghệ thông tin NC (level 2)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Đề kiểm tra 114-Công nghệ thông tin NC (level 3)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Đề kiểm tra 115-Công nghệ thông tin NC (level 4)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Đề kiểm tra 116-Công nghệ thông tin NC (level 5)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây