Công cụ kiểm tra thử về kiến thức công nghệ thông tin level 1-5

2834
  • Bộ kiểm tra gồm các level 1 => 5

  • Bộ kiểm tra có thể giúp các bạn kiểm tra kiến thức

  • Đánh giá mức độ thuộc bài của mình sau một thời gian học tập

Đề kiểm tra 135-Công nghệ thông tin (level 1)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Đề kiểm tra 145-Công nghệ thông tin (level 2)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Đề kiểm tra 155-Công nghệ thông tin (level 3)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Đề kiểm tra 225-Công nghệ thông tin (level 4)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Đề kiểm tra 235-Công nghệ thông tin (level 5)

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

ĐỂ TIẾP TỤC TỪ LEVEL 6 => 10 BẠN CLICK VÀO: LINK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây