Trắc nghiệm Chứng chỉ tin học CB P1

4405
  • Ôn tập kiến thức tin học văn phòng cơ bản
  • Đánh giá mức độ thuộc bài của mình sau một thời gian học tập

Trắc nghiệm CC Tin học CB Số 1

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Trắc nghiệm CC Tin học CB Số 2

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Trắc nghiệm CC Tin học CB Số 3

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Trắc nghiệm CC Tin học CB Số 4

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

Trắc nghiệm CC Tin học CB Số 5

Mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu <=> 100 điểm với thời gian 60 phút, các bạn có thể test nhiều lần vì sau mỗi lần test thì hệ thống sẽ trộn ngẫu nhiên hoàn toàn bài kiểm tra

ĐỂ TIẾP TỤC ÔN TẬP BỘ CÂU HỎI KHÁC, BẠN CLICK VÀO: LINK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây