Phím tắt sử dụng photoshop 2021

6294

24 Phím tắt quan trọng cần nhớ

TTPHÍM TẮTTÁC DỤNG
1Alt + Con lăn chuộtPhóng to hoặc thu nhỏ
2Space + Chuột trái (hoặc H)Di chuyển màn hình
3VDi chuyển đối tượng
4ShiftCộng vùng chọn (Vẽ thẳng hàng, hình cân đối)
5AltTrừ vùng chọn, hoặc vẽ từ tâm của hình
6Ctrl + DBỏ chọn vùng chọn
7Ctrl + Shift + IĐảo ngược vùng chọn
8Ctrl + HẨn vùng chọn, đường gióng
9Ctrl + JNhân đôi layer
10Ctrl + Chuột tráiChọn nhanh đối tượng khi có nhiều layer
11Ctrl + Click Thumbnail layerLấy lại vùng chọn từ layer
12Alt + Click con mắt layerChỉ xuất hiện layer đang chọn tạm ẩn layer khác
13Ctrl + T (giữ shift)Chuyển đổi Transform đối tượng (Đúng tỷ lệ)
14Ctrl + CCopy vùng chọn
15Ctrl + VDán vùng chọn
16DeleteXoá vùng chọn
17Ctrl + Z (+ Alt: nhiều thao tác)Quay lại thao tác vừa làm
18Alt + Chuột tráiCopy đối tượng chọn
19Alt + DeleteTô màu Foreground
20Ctrl + DeleteTô màu Background
21[ hoặc ] (Tắt tiếng Việt)Tăng/Giảm độ lớn cọ vẽ Brush
22Ctrl + GNhóm Group các layer lại
23Ctrl + Egộp Merge các layer thành 1 layer
24Giữ AltChuyển nút Cancel thành Reset

Phím tắt được chia theo nhóm lệnh photoshop

Phím tắt khi sử dụng thanh TOOLBAR

Tác dụng của dãy phím F từ F1 => F9

Thao tác với thẻ FILE

Phím tắt khi sử dụng thẻ EDIT

Phím tắt thao tác với nhóm IMAGE

Phím tắt thao tác với LAYER

Phím tắt thao tác với các lệnh SELECT

Phím tắt khi sử dụng thẻ VIEW

Nhóm phím tắt của OPACITY

Chọn thông số opacityChọn thông số flow
0 = 100%
1 = 10%
2 = 20%

9 = 90%
6 + 9 = 69%
Shift + 0 = 100%
Shift + 1 = 10%
Shift + 2 = 20%

Shift + 9 = 90%
Shift + 6 + 9 = 69%

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây