Thứ Hai, Tháng Sáu 27, 2022

Ngân hàng 1000 bài code C/C++

Nếu bạn muốn bắt đầu con đường để trở thành một lập trình viên thì Ngôn ngữ lập trình C là một trong những ngôn ngữ bạn cần trải nghiệm

Lập trình C và kiểu dữ liệu trong C

Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C và các kiểu dữ liệu cơ bản giúp người đọc có góc nhìn tổng quan về lập trình C

Hosting, Domain là gì? Tìm hiểu chi tiết Hosting, Domain

Bài viết chi tiết về khái niệm, phân loại và những địa chỉ gợi ý để các bạn có thể trải nghiệm để hiểu về Domain & Hosting

Mảng (Array), cách sử dụng mảng trong java

Một trong những giải thuật liên quan đến dãy số, sắp xếp, lưu trữ danh sách,... thì không thể không nhắc đến mảng . . .

Vòng lặp for, while, do – while trong java

Kiến thức về vòng lặp là một trong những kiến thức quan trọng không thể thiếu trong lập trình (vòng lặp for, while và do-while).

Kiểu dữ liệu, toán tử, lệnh if và switch trong java

Bài viết giớ thiệu về kiểu dữ liệu, toán tử, mệnh đề if, mệnh đề switch và mốt số ví dụ minh hoạ cụ thể kèm theo video demo code.

Biến (Variables), nhập xuất (input/output) và hàm toán học (Math) trong java

Giới thiệu về biến, biến có những loại nào. Bên cạnh đó, bài viết đề cập đến việc nhập xuất dữ liệu ra màn hình và các hàm toán học trong java

Cài đặt jdk, Netbean 12.3 và tạo môi trường lập trình java

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến và chạy trên nhiều thiết bị phần cứng và hệ điều hành khác nhau.

Khởi động lập trình C/C++ và tìm hiểu về Dev-C++

Dev-C++ là công cụ IDE miễn phí, thích hợp khi dạy và học các ngôn ngữ C/C++, mã nguồn viết trên Dev-C++ có thể biên dịch trên các IDE khác.

Layout trong lập trình Android là gì?

Layout là nơi để tổ chức sắp xếp control/view trên giao diện và thường luôn được sử dụng đầu tiên khi ta thiết kế giao diện

ĐẶT QUẢNG CÁO

XEM NHIỀU

Làm quen, thao tác một số công cụ trên giao diện...

Giới thiệu về phần mềm Photoshop với một vai trò thiết kế các sản phẩm liên quan đến quảng cáo, truyền thông