Thứ Năm, Tháng Bảy 11, 2024
Trang chủ LẬP TRÌNH Lập trình Android

Lập trình Android

Chia sẻ kiến thức về lập trình Android cơ bản, nâng cao

XEM NHIỀU

Khởi động chế độ đồ họa trong C/C++

Một trong những việc cần làm đầu tiên của các bạn trong lập trình đồ họa là chuyển chế độ màn hình về chế độ đồ họa cho phép thực hiện các lệnh vẽ đối tượng đồ họa. Cú pháp: void initgraph(int *graphdriver,int graphmode,char *driverpath);

Làm quen với Cinema 4D