Thứ Hai, Tháng Tám 15, 2022

Công cụ kiểm tra thử về kiến thức công nghệ thông tin level 6...

Bộ kiểm tra gồm các level 6 => 10, bộ kiểm tra có thể giúp các bạn kiểm tra kiến thức và đánh giá mức độ thuộc bài của mình sau một thời gian học tập

Kiểm tra Trắc nghiệm Kỹ thuật đồ họa

Đề kiểm tra số 113Đề kiểm tra số 114Đề kiểm tra số 357Đề kiểm tra số 246Chúc các bạn làm bài thật tốt!!

Công cụ kiểm tra thử về kiến thức công nghệ thông tin level 1-5

Bộ kiểm tra có thể giúp các bạn kiểm tra kiến thức và mức độ thuộc bài của mình sau một thời gian rèn luyện vất vả!!!

Bộ đề kiểm tra thử về kỹ thuật đồ họa

03 đề kiểm tra thử về học phần kỹ thuật đồ hoạ nhằm giúp các bạn sinh viên test qua kiến thức của học phần sau thời gian học bài....

ĐẶT QUẢNG CÁO

XEM NHIỀU

Những bài DEMO của sinh viên khóa 2017 phần 2

Kỹ thuật đồ họa là một lĩnh vực của Công nghệ thông tin mà ở đó nghiên cứu, xây dựng và tập hợp các công cụ (mô hình lý thuyết và phần mềm) khác nhau để: Kiến tạo, xây dựng, lưu trữ, xử lý các mô hình (model) và hình ảnh (image) của đối tượng. Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ hiểu rõ hơn về bộ môn này.....