Sử dụng công thức và hàm trong MS Excel

689

CÔNG THỨC

Công thức trong Excel được nhận dạng là do nó bắt đầu là dấu = và sau đó là sự kết hợp của các toán tử, các trị số, các địa chỉ tham chiếu và các hàm.

Toán tử trong công thức

Toán tửChức năngVí dụ
Ô A1=3, Ô B1=6
Kết quả
+Cộng=3+36
Trừ=44-2222
*Nhân=15*345
/Chia=64/88
^Luỹ thừa =2^38
&Nối chuỗi =”Lê”&”An”Lê An
=Bằng=A1=B1FALSE
>Lớn hơn=A1>B1FALSE
<Nhỏ hơn =A1<B1 TRUE
>= Lớn hơn hoặc bằng =A1>=B1 FALSE
<= Nhỏ hơn hoặc bằng =A1<=B1 TRUE
<>Khác =A1<>B1 TRUE
, hoặc;Dấu cách các tham chiếu=SUM(A1,B1)9
:Tham chiếu mảng SUM(A1:B1)9
Khoảng trắngTrả về các ô giao giữa 2 vùng=B1:B6 A3:D3Trả về giá trị ô B3 vì 2 vùng này có chung ô B3.

Thứ tự ưu tiên của các toán tử

Toán tửMô tảƯu tiên
:Dấu hai chấm1
1 khoảng trắng1
,dấu phẩy, toán tử tham chiếu1
Số âm (-1)2
%Phần trăm3
^Luỹ thừa4
* và /Nhân và chia5
+ và –Cộng và trừ6
&Nối chuỗi7
=Bằng8
<>8
<=>=8
<>So sánh8

HÀM

Hàm trong Excel được lập trình sẵn dùng tính toán hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Việc dử dụng thành thạo các hàm sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với tính toán thủ công không dùng hàm. Các hàm trong Excel rất đa dạng bao trùm nhiều lĩnh vực, có những hàm không yêu cầu đối số, có những hàm yêu cầu một hoặc nhiều đối số, và các đối số có thể là bắt buộc hoặc tự chọn.

Trong Excel 2010 có tổng cộng 12 hàm mới: AverageIf, AverageIfs, CountIfs, IfError, SumIfs và nhóm hàm Cube. Excel 2010 có các nhóm hàm chính như:

 • Hàm tài chính (Finacial): Npv, Pv, Fv, Rate,…
 • Hàm ngày và thời gian (Date & Time): Time, Now, Date,….
 • Hàm toán và lượng giác (Math & Trig): Log, Mmult, Round,…
 • Hàm thống kê (Statistical): Stdev, Var, CountIf,…
 • Hàm tham chiếu và tìm kiếm (Lookup & Reference): Vlookup,…
 • Hàm dữ liệu (Database): Dmin, Dmax, Dcount,…
 • Hàm văn bản (Text): Asc, Find, Text,…
 • Hàm luận lý (Logical): If, And, Or,…
 • Hàm thông tin (Information): Cell, IsNa,…
 • Hàm kỹ thuật (Engineering): Dec2Bin, Dec2Hex, Dec2Oct,…
 • Ngoài ra, còn có các hàm tự tạo.

Chèn một hàm vào sử dụng:

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây