Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Trang chủ Tags Lập trình hướng đối tượng

Tag: lập trình hướng đối tượng

XEM NHIỀU

Khởi động chế độ đồ họa trong C/C++

Một trong những việc cần làm đầu tiên của các bạn trong lập trình đồ họa là chuyển chế độ màn hình về chế độ đồ họa cho phép thực hiện các lệnh vẽ đối tượng đồ họa. Cú pháp: void initgraph(int *graphdriver,int graphmode,char *driverpath);