25 Chủ đề cực chuẩn trong Hoá học phổ thông

868

Quyển sách Những viên kim cương trong Hoá Học của tiến sĩ Cao Cự Giác là một trong những quyển sách rất hay. Những viên kim cương trong Hoá Học trình bày về kiến thức Hoá Học phổ rất chi tiết, rất hay và dễ hiểu. Nội dung xoay quanh những chủ đề kiến thức thuộc các lớp học như sau:

TRỌNG TÂM HOÁ HỌC 10

Đại cương về nguyên tử.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố và định luật tuần hoàn.

Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử.

Phản ứng Oxi hoá – Khử.

Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học.

TRỌNG TÂM HOÁ HỌC 11

Sự điện li.

Nhóm Halogen.

Nhóm Oxi.

Nhóm Nitơ.

Nhóm Cacbon.

Đại cương về hoá hữu cơ.

Hiddrocacbon no.

Hiddrocacbon không no.

Hiddrocacbon thơm – Nguồn Hiddrocacbon thiên nhiên.

Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol.

Andehit – Xeton – Axit cacboxylic.

TRỌNG TÂM HOÁ HỌC 12

Đại cương về kim loại.

Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm.

Kim loại chuyển tiếp.

Este – Lipit.

Cacbonhiđrat.

Amin – Amino axit – Protein.

Polime và vật liệu polime.

Hoá học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường.

Download Ebook Tại đây

TranNhuomEdu xin cảm ơn các bạn, Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây