Cài đặt jdk, Netbean 12.3 và tạo môi trường lập trình java

8433
Hướng dẫn chi tiết cài đặt Jdk, Netbean 12.3

Cài đặt môi trường java chạy trên windows

Một số khái quát về JVM, JRE và JDK
 • JVM (viết tắt của Java Virtual Machine) là một thiết bị trừu tượng (ảo) có thể giúp máy tính chạy các chương trình Java. Nó cung cấp môi trường runtime mà trong đó Java Bytecode có thể được thực thi. JVM là có sẵn cho nhiều nền tảng (Windows, Linux…). JVM, JRE và JDK là phụ thuộc nền tảng, bởi vì cấu hình của mỗi OS (hệ điều hành) là khác nhau. 
 • JRE (là viết tắt của Java Runtime Environment) được sử dụng để cung cấp môi trường runtime. Nó là trình triển khai của JVM. JRE bao gồm tập hợp các thư viện và các file khác mà JVM sử dụng tại runtime. Trình triển khai của JVM cũng được công bố bởi các công ty khác ngoài Sun Micro Systems.
 • JDK (là viết tắt của Java Development Kit) bao gồm JRE và các Development Tool.
Cài đặt JDK (Java Development Kit)
 • Bước 1: Tải JDK các bạn click vào: Link Download.
 • Bước 2: Run file tải về với quyền Administrator (Right Click file Run As Administrator).
 • Bước 3: Thiết lập môi trường, gồm 02 việc sau: Tạo biến JAVA_HOME; Sửa biến Path.
  • Tạo biến JAVA_HOME: Click chuột phải vào biểu tượng My Computer >> Properties >> Advanced system settings >> Environment Variables >> Click ‘New’ trong System Variables.
  • Sửa biến Path: Click chuột phải vào biểu tượng My Computer >> Properties >> Advanced system settings >> Environment Variables >> edit biến Path trong System Variables >> thêm [java-path]\bin vào biến Path >> OK >> OK >> OK.

Tạo chương trình java đầu tiên 

Cài đặt NetBean 12.3
 • Bước 1: Tải NetBean 12.3 các bạn click vào: Link Download
 • Bước 2: Các bạn cứ chọn Next và Next hoặc xem hướng trên video (nếu cần).
Chạy trương trình HelloWorld
 • Tên file: HelloWorld.java
 • Code mẫu 
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!");
  }
}

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây