Ebook hay về lập trình Windows Form trực quan

1152

LỜI GIỚI THIỆU LẬP TRÌNH WINDOWS

Lập trình Windows là môn học rất quan trọng cho sinh viên đại học hoặc, cao đẳng ngành Công nghệ thông tin. Đối với chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin thì đây là môn học bắt buộc. Môn học này đóng vai trò quan trọng, làm nền tảng cho sinh viên làm đồ án, thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

Mặt khác, giáo trình này không chỉ phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm cũng như Hệ thống thông tin mà còn là tài liệu bổ ích cho sinh viên thuộc các chuyên ngành khác của ngành Công nghệ thông tin cũng như các đối tượng yêu thích lập trình ứng dụng.

NỘI DUNG

  1. Tổng quan ngôn ngữ lập trình C#
  2. Windows Form
  3. Comman dialog
  4. Tập tin và thư mục
  5. Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  6. Crytal report

CHI TIẾT NỘI DUNG 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây