Khởi động lập trình C/C++ và tìm hiểu về Dev-C++

20126

Mục tiêu

 • Tải và cài đặt Dev-C++.
 • Thực hiện được một số thao tác cơ bản trên Dev-C++.
 • Thực hiện chương trình đơn giản đầu tiên Hello World.

Giới thiệu về Dev-C++

Dev-C++ là một công cụ phát triển tích hợp đầy đủ tính năng (IDE Integrated Development Environment) được cấp phép GNU General Public License, được viết băng ngôn ngữ Delphi.

Dev-C++ là công cụ IDE miễn phí, thích hợp trong môi trường giáo dục đại học khi dạy và học các ngôn ngữ C/C++, mã nguồn viết trên Dev-C++ có thể biên dịch trên các IDE khác.

Cài đặt

Có 02 phiên bản của Dev-C++: Bản cài đặt và bản porttable.

Thao tác với Dev-C++

Cấu hình Dev-C++

 • Chạy Dev-C++, khi màn hình xuất hiện.
 • Vào menu Tool chọn Compiler Options.
 • Vào tab Setting > chọn Linker ở khung bên trái và thay đổi thông số Gennerate debugging information sang Yes.
 • Nhấn OK.

Tạo chương trình và dự án mới

Các bước sử dụng Dev-C++ để tạo ra chương trình C/C++ đơn giản gồm các bước sau:

 • B1: Tạo file/project
 • B2: Soạn thảo mã nguồn
 • B3: Biên dịch, sửa lỗi (nếu có)
 • B4: Chạy thử và kiểm tra kết quả
 • B5: Debug (nếu cần)
Bước 1: Tạo file hoặc project mới

a. Trường hợp chương trình đơn giản: Chúng ta chỉ cầ 1 file để lưu mã nguồn, khi đó ta chọn menu File | New | Source
(hay tổ hợp phím Ctrl + N) và nhập mã nguồn.

b. Trường hợp chương trình phức tạp: Một chương trình cần nhiều file để thực thi Dev-C++ có khái niệm project (dự án). Project là nơi cất giữ tất cả những thông tin liên quan đến mã nguồn, thư viện, tài nguyên,… để biên dịch thành chương trình.

 • Để tạo project mới, vào menu File | New | Project
 • Chọn Console Application | chọn C project (nếu lập trình C), chọn C++ project (nếu lập trình C++). Nhập tên project, tên project cũng là tên của file thực thi (.exe) sẽ tạo ra khi biên dịch.
 • Nhấn OK, Dev-C++ sẽ hỏi nơi lưu trữ project. Nhấn OK.

Bước 2: Soạn thảo mã nguồn

Nếu bước 1.a thì chúng ta nhập ngay mã nguồn chương trình.

Nếu bước 1.b thì chúng ta có 02 cách thêm mã nguồn vào project.

 • Vào menu File | New Source File (Ctrl+N) hoặc
 • Vào menu Project | New File

Dev-C++ sẽ không hỏi tên file cho đến khi chúng ta thực hiện: Compile; Save the project; Save the source file; Exit Dev-C++.

Bạn cũng có thể thêm file nguồn có sẵn bằng 1 trong 2 phương pháp sau:

 • Vào menu Project chọn Add to Project hoặc.
 • Nhấn phím phải chuột vào project name ở khung bên trái và chọn Add to Project.

Các quy tắc soạn thảo gần giống với chương trình soạn thảo chuẩn (Word,..). Một vài tính năng như sau: Undo, Redo, Copy, Paste, Cut, Select All, …

Tham khảo menu Edit để biết chi tiết và các phím tắt trong khi soạn thảo.

Bước 3: Biên dịch (Compile)

Sau khi nhập file nguồn xong, để biên dịch chúng ta thực hiện:

 • Vào menu Execute | chọn Compile (Ctrl+F9)

Thông thường, khi biên dịch lần đầu sẽ có lỗi về Syntax. Lỗi Syntax sẽ hiển thị ở tab biên dịch ở phía dưới màn hình. Để biết lỗi xảy ra ở vị trí nào của source code, double-click vào lỗi đó và con trỏ màn hình sẽ trở về vị trí có lỗi khi biên dịch.

Trong trường hợp biên dịch thành công, hộp thoại thông báo có status la Done.

Bước 4: Thực thi chương trình

Chạy chương trình, vào menu Execute | chọn Run (hoặc F10).

Chú ý:

 1. Bước 4 & 5 có thể thực hiện đồng thời bằng menu Execute, chọn Compile & Run (F9)
 2. Màn hình kết quả không xuất hiện: Nếu khi chạy chương trình, bạn thấy màn hình console DOS màu đen xuất hiện, chớp sáng 1 hoặc vài lần và trở lại màn hình soạn thảo thì có nghĩa là chương trình của bạn đã chạy xong. Điều này có nghĩa là chương trình thực thi xong và tự đóng cửa sổ console sau khi chương trình thoát. Để giải quyết trường hợp này chúng ta có 1 trong 2 cách sau:
 • Phương pháp 1: Thêm đoạn code sau trước lệnh return trong hàm main hoặc trước bất kỳ hàm exit() hoặc abort():
  /* pause screen for testing purposes */   hoặc getchar();  /* End pause */
 • Phương pháp 2: Sử dụng lệnh system và thông số lệnh của hệ điều hành. Thêm đoạn code sau trước lệnh return trong hàm main hoặc trước bất kỳ hàm exit() hoặc abort(): system(“pause”);
Bước 5: Debug

Trong trường hợp chương trình chạy không như ý của bạn, sử dụng công cụ debugger để xác định cụ thể. Chức năng debug cơ bản có tại tab debug ở cuối màn hình. Nhiều chức năng khác nhau có tại menu debug, cụ thể như:

 • Chạy tới con trỏ màn hình (Run to cursor)
 • Thêm cửa sổ theo dõi
 • Theo dõi giá trị của biến,…

Chương trình HELLO WORLD

Để kiểm tra hoạt động của Dev-C++, sau đây là chương trình in ra màn hình chữ “Hello World” sử dụng ngôn ngũ C. Bạn hãy thực hiện theo các bước trên, nhập mã nguồn và chạy thử để kiểm tra kết quả.

/* Chuong trinh C don gian 
* In ra man hinh dong chu Hello World 
* Nhan phim Enter de thoat 
* luu fil voi ten la hello.c */ 
#include <stdio.h>
#include <conio.h> 
  int main() { 
  printf(“Hello World \n”); 
  getchar(); 
  return 0; 
}

Câu hỏi

 1. Anh/Chị cho biết có bao nhiêu cách để tạo mới một dự án/chương trình? Hãy liệt kê.
 2. Anh/Chị cho biết có bao nhiêu bản cài đặt chương trình Dev-CPP? Hãy liệt kê.
 3. Khi thao tác với Dev-CPP thường sử dụng tổ hợp phím nào?
 4. Trình bày giải pháp khắc phục khi biên dịch chương trình.

Video Cài đặt Dev C++ Chi tiết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây